HOME BY CHRISTMAS

Toen de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 uitbrak werd dit door grote gedeelten van de Duitse samenleving toegejuicht. Dit gebeurde ook in Engeland en Frankrijk. Kreten als ‘home by christmas’ en ‘terug voordat de bladeren vallen’ typeren de algehele stemming rond de augustus dagen van 1914. De gedachte was dat de oorlog kort en beperkt zou blijven

Zo verdwenen de mooie zomer dagen van augustus, samen met het grote enthousiasme en optimisme, toen de regen in september begon te vallen. De Belgische en Noord Franse slagvelden veranderden langzaam in een grote modderpoel met alle gevolgen van dien: geweren weigerden dienst omdat ze vol met modder en water zaten, in de loopgraven stond men vaak tot aan de knieën in het water. Al spoedig kregen de soldaten er een heleboel nieuwe vijanden bij: vermoeidheid, reumatiek, “trench foot”, koudvuur, onderkoeling en bevriezing. Ook had men constant te maken met luizen en ratten.

Delen op social media